Kontakt
Rejestracja
Logowanie
FAQ
Home
   ilość: 0 szt.   |   wartość: 0,00 zł
przejdź do koszyka ›
Koszule wizytowe
Kategorie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Bukowianka S.A.

Sklep internetowy Bukowianka, działający pod adresem www.sklep.bukowianka.com.pl, jest prowadzony przez Bukowianka S.A. w likwidacji z siedzibą w Buku, ul. Dobieżyńska 1, 64-320 Buk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000116978, NIP 788-10-18-362, REGON 630465990, wysokość kapitału zakładowego 2.318.262,50 PLN w całości opłacony.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy Bukowianka, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet tylko i wyłącznie na terenie Polski. W sklepie internetowym Bukowianka są sprzedawane wyłącznie towary oryginalne. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie: www.sklep.bukowianka.com.pl.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę sklepu Bukowianka lub drogą mailową na adres: info@bukowianka.com.pl przez 24 godziny na dobę.
3. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
- w przypadku zamówień składanych przez stronę,
www.sklep.bukowianka.com - prawidłowe wypełnienie formularza
zamówienia
- w przypadku zamówień składnych e-mailem - kompletne
zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów z
ich kodami, ilościami oraz wybranym kolorem (jeżeli dany
produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną) i
rozmiarem; pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata
(imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania,
kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy, wybór formy
płatności – za pobraniem lub przelewem.
5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu środków na rachunek bankowy.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu.
7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpłat za te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
9. Wymiary podane w opisie towaru lub kolor mogę nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT, na życzenie klienta może być wystawiona także faktura VAT. Dokumenty są wystawiane w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
11. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sekretariatem firmy za pośrednictwem e-maila pod adresem: sekretariat@bukowianka.com.pl.
12. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Bukowianka oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Podane na koncie Klienta wymiary mają jedynie charakter informacyjny i nie będą wykorzystywane ani porównywane do wymiarów zamawianych towarów.
13. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się tutaj.

II. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży.

III. Czas i sposób realizacji zamówienia

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 48 godzin do 14 dni.
W przypadku zamówień szycia na miarę, termin realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie, nie dłużej jednak niż 4 tygodnie.
3. Realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu i otrzymaniu zapłaty. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.
4. W przypadku nieopłacenia zamówienia przelewem w terminie 3 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.
5. Wszystkie przesyłki są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
6. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności pracownika Poczty Polskiej i odmówić przyjęcia towaru.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

IV. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
1. Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki w placówce pocztowej.
2. Za pobraniem – przy doręczeniu przez pracownika Poczty Polskiej.
3. Przelewem – na wskazany numer rachunku bankowego: 47 1020 4144 0000 6402 0003 9057.
4. Gotówką - przy odbiorze osobistym z magazynu w siedzibie sklepu.

V. Dostawa i koszt dostawy

1. Zamówienia są realizowane następnego dnia roboczego od daty wpływu zapłaty na rachunek bankowy pod warunkiem, że zamawiane produkty są dostępne w magazynie. W przypadku braków magazynowych, Klient jest informowany o każdym etapie realizacji zamówienia. Uwaga! Firma Bukowianka zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostarczenia przesyłki w okresach przedświątecznych.
2. W przypadku zamówień szycia na miarę, termin realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie, nie dłużej jednak niż 4 tygodnie.
3. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta rodzajowi przesyłki. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w poniższej tabeli opłat, jako kwotę wolną od kosztów przesyłki, Klient nie ponosi żadnych kosztów przesyłki. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub, na życzenie Klienta, faktura VAT.

Tabela opłat za dostawę

 Dostawa poniedziałek-piątek

 rodzaj płatności

koszt dostawy

dostawa gratis

 Przelew

 20 zł

powyżej 200 zł

 Za pobraniem

 30 zł

powyżej 300 zł

 

Przesyłki dostarcza Poczta Polska.
3. Istnieje możliwość odbioru zamówienia osobiście w siedzibie sklepu tj.:
Bukowianka S.A. w likwidacji
ul. Dobieżyńska 1
64-320 Buk
  • po wcześniejszym uregulowaniu płatności przelewem i otrzymaniu ze sklepu potwierdzenia przygotowania zamówienia - w godzinach pracy firmy Bukowianka S.A. w likwidacji tj. 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku,
  • przy opłaceniu zamówienia gotówką w kasie firmy - w godzinach pracy firmy Bukowianka S.A. w likwidacji tj. 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

VI. Reklamacje

1. Warunki reklamacji reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002r.
2. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości Bukowianka.
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
- wad fabrycznych,
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
- niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem sklepu:
Bukowianka S.A.
ul. Dobieżyńska 1
64-320 Buk

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument z własnym opisem wady produktu z adnotacją 'reklamacja' oraz danymi kontaktowymi. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru wraz z kosztami przesyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” i Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru przesyłki.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobligowany jest do poinformowania Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem, w którym są podane nazwisko, pełen adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail Klienta.

Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie został w żaden sposób zniszczony i jest ometkowany.
Zwracany towar należy odsyłać na adres:
Bukowianka S.A. w likwidacji
ul. Dobieżyńska 1
64-320 Buk
2. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
3. Dodatkowo, w przypadku odbioru zamówienia z magazynu w siedzibie Sklepu, zwrotu produktów można dokonać również w tym magazynie, z którego dokonano uprzednio odbioru zamówienia.
4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztami przesyłki.
5. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
6. Zwrotowi nie podlega towar szyty na miarę, zwłaszcza z monogramem na mankiecie lub innym wskazanym przez Klienta miejscu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bukowianka S.A. w likwidacji. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.12.2018r.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.bukowianka.com.plcopyright by Bukowianka S.A.
Sklep internetowy: sklepy-internetowe.pl